Skip links

پیام مدیر عامل

هدف گذاری مهمترین عامل حرکت و خلق اینده است . هدفها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند . سپاس خالق بی همتا را که توفیق داد پس طی مسیری پرفراز و نشیب به یکی از اهداف مهم خود دست یابم . به امید انکه با کار و تلاش در کنار یکا یک سرمایه های انسانی شرکت زمینه تولید کالاهای با کیفیت و درخور شأن مردم باغیرت و عزیز ایران را فراهم آوریم و همچنین در پرتو عنایت خاصه حضرت حق اهداف متعالی شرکت با همفکری، همسویی، تفاهم و تبادل اراء و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده محقق گردد .
در این راستا مزید امتنان خواهد بود تا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در انجام این رسالت مهم یاری نمائید . هنوز براین باوریم که راه های ناپیموده بسیاری داریم . صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در اعضای این مجموعه سراغ داریم مسیر های جدید را پیموده و از خود اثری و برندی ( کرخه ) ماندگار برجای گذاریم .

با آرزوی سلامت و بهروزی، محمد امیر طراز جمشیدی