Skip links

نظرسنجی

مصرف کننده عزیز شما به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت اریا کرخه زرین همواره مورد توجه مدیران این مجموعه تولیدی بزرگ هستید . تنها راه جلب رضایت شما به کارگیری نظرات سازنده و پیشنهادات مثمرثمر شما خواهد بود لذا خواهشمندیم با ارائه نظرات خود و پاسخگویی به سوالات زیر ما را در این زمینه یاری فرمایید . بدیهی است به پاس زحمات شما هر ماه به تعدادی از دوستان که ما را با نظرات خود راهنمایی می کنند هدایایی طبق قرعه اهدا خواهد شد .